MĒS NODROŠINĀM ATBALSTU

JAUNIEŠIEM UN VIŅU ĢIMENĒM,LAI ATJAUNOTU VIŅU CERĪBU UN PĀRVEIDOTU VIŅU DZĪVES. MŪSU SAPNIS IR KĻŪT PAR PLATFORMU ĢIMENĒM, BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM NO RISKA GRUPĀM, LAI PALĪDZĒTU VIŅIEM IZLAUZTIES NO NABADZĪBAS, SOCIĀLĀS DISKRIMINĀCIJAS UN IZGLĪTĪBAS TRŪKUMA LOKA.